Металлургиялык жабдуулар

Металлургиялык машиналар  металлургиялык заводдор жана ишканалар үчүн жабдуулар

«Промтехоснастка Технолоджи» компаниясы металлургиялык тармактын заводдору жана метал иштетүүчү ишканалар үчүн жеткирип берүүлөр менен ийгиликтүү иштеп келебиз. Биз технологиялардын өнүгүшүндөгү дүйнөлүк тенденцияларга көз салып турабыз жана ишканаларга коопсуздуктун талаптарына жооп берген жогорку сапаттуу прогрессивдүү жана ишенимдүү жабдууларды сунуштайбыз:

Куюучу агрегаттар, деталдарды жана механизмдерди даярдоо боюнча милдеттерди чечет, өндүрүштүк линиядагы адам факторун минималдаштырат, процессти жөнөкөй жана ылдам кылат.
Ишенимдүү домен мештери, рудадан продукцияны куюу боюнча чоң көлөмдүү иштерди аткарат.
Прокаттык жабдуулар, анын жардамы менен ишкана металл элементтеринен аткарылган бүтүн конструкцияларды чыгара алат. Бул комплекс болочок конструкция үчүн деталдарды даярдаган ырааттуу жайгашкан машиналардан турат.

Биз металлургиялык ишканалар үчүн ишенимдүү жабдууларды жеткирип беребиз. Сиздин табыштаманы почтага же биздин сайттагы формага жибериңиз жана биз сиз үчүн пайдалуу коммерциялык сунушту даярдайбыз.

Эмне үчүн биз?

Биз менен иштеген пайдалуу

Ишенимдүүлүк жана кепилдиктер

Биз продукциясы эл аралык рынокто өзүн жакшы көрсөтүп жаткан сертификатталган өндүрүүчүлөр менен гана иштейбиз.

Өздүк логистика

Биздин логистика бөлүмүбүз дайыма продукцияны өз убагында жеткирип берүүнү камсыз кылып турат. Биз транспорттук компаниялардан көз каранды эмеспиз.

Квалификациялуу адистер

Биздин бардык адистерибиздин өнөр жайлык жабдууларды жеткирип берүү багытында иштөө үчүн тийиштүү квалификациялары бар.

Сиз ишенимдуу ишканаларды издеп жатасызбы?

Бизди чакыр да, биз сиз үчүн пайдалуу коммерциялык сунушту даярдайбыз.

Байланыш даректери