Энергетикалык жабдуу

Биздин компания –  химиялык, энергетикалык жана башка тармактардагы заводдор үчүн энергетикалык жабдуулардын ири жеткирип берүүчүсү. Биз эмнелерди сунуштайбыз?

Жылуулук алмаштыргычтар, сапаттын стандарттарына ылайык чыгарылат, компакттуу өлчөмдөрдө чыгарылат жана жылуулук алмашуунун чоң аянттарына ээ. Аларды пайдалануу көп убактан бери машина куруу тармагында механизмдерди муздатуу, жылытуу жана гидравликалык майлагычтарды жылытуу үчүн татыктуу бааланып келет
Градирни, гликолду, майды, сууну жана өнөр жай ишканаларындагы башка суюктуктарды муздатуу үчүн иштелип чыккан атайын курулмалар. Орнотмо электр энергиясын үнөмдүү чыгымдоо, арзан тейлөө менен айырмаланып турат. Шаймандар аз орунду ээлешет, зыяндуу заттарды буулантышпайт жана монтаждоо эч кандай көйгөй жаратпайт.

Биз энергетикалык ишканалар үчүн ишенимдүү жабдууларды жеткирип беребиз.

Эмне үчүн биз?

Биз менен иштеген пайдалуу

Ишенимдүүлүк жана кепилдиктер

Биз продукциясы эл аралык рынокто өзүн жакшы көрсөтүп жаткан сертификатталган өндүрүүчүлөр менен гана иштейбиз.

Өздүк логистика

Биздин логистика бөлүмүбүз дайыма продукцияны өз убагында жеткирип берүүнү камсыз кылып турат. Биз транспорттук компаниялардан көз каранды эмеспиз.

Квалификациялуу адистер

Биздин бардык адистерибиздин өнөр жайлык жабдууларды жеткирип берүү багытында иштөө үчүн тийиштүү квалификациялары бар.

Сиз ишенимдуу ишканаларды издеп жатасызбы?

Бизди чакыр да, биз сиз үчүн пайдалуу коммерциялык сунушту даярдайбыз.

Байланыш даректери