Темир жол техникасы

Биздин компания – өнөр жай ишканалары үчүн темир жол жабдууларын жеткирип берүүчү. Биз сунуштаган продукциянын тандоо инженерлердин тажрыйбасына, алардын заманбап ишканаларга инновациялуу технологияларды киргизүү жөндөмдүүлүгүнө негизделген. Биздин иш-аракеттерибиздин башкы принциби – алгылыктуу баалар менен ар бир түзүлүштүн сапатын жана коопсуздук стандарттарга шайкештигин жана жогорку техникалык мүнөздөмөлөрдү берүү. Темир жол  техникасын колдонууну талап кылган ишканалар үчүн биз кубануу менен төмөнкүлөрдү сунуштайбыз:

Тартуучу агрегаттар, анын ичинен тепловоздор, электровоздор. Популярдуу жана сейрек кездешкен сериядагы локомотивдердин бардык түрлөрү үчүн запас бөлүктөр.
Ар кандай багыттагы кыймылдуу курамдар, ошондой эле вагондордун айрым типтери, анын ичинен думпкарлар, вагон-цистерналар, хопперлер. Кыймылдуу курамдарды оңдоо жана тейлөө үчүн агрегаттарды, өзүнчө түйүндөрдү жана комплекттегичтерди жеткирип беребиз.
Ошондой эле башка т/ж техникасы, анын ичинен темир жол крандары жана кар тазалагычтар.

Темир жол техникасын оңдоо үчүн запас бөлүктөрдү оптималдуу пайдалуу баалар менен сатып алууга болот. Бул үчүн биздин сайттагы форманы толтуруңуз же почтага талап кылынган жабдуулардын тизмегин жибериңиз, биз сиз үчүн коммерциялык сунуш даярдайбыз. Эгер сиздин талкуулагыңыз келген суроолоруңуз бар болсо, биз кубануу менен сизге телефондон кеңеш беребиз.

Эмне үчүн биз?

Биз менен иштеген пайдалуу

Ишенимдүүлүк жана кепилдиктер

Биз продукциясы эл аралык рынокто өзүн жакшы көрсөтүп жаткан сертификатталган өндүрүүчүлөр менен гана иштейбиз.

Өздүк логистика

Биздин логистика бөлүмүбүз дайыма продукцияны өз убагында жеткирип берүүнү камсыз кылып турат. Биз транспорттук компаниялардан көз каранды эмеспиз.

Квалификациялуу адистер

Биздин бардык адистерибиздин өнөр жайлык жабдууларды жеткирип берүү багытында иштөө үчүн тийиштүү квалификациялары бар.

Сиз ишенимдуу ишканаларды издеп жатасызбы?

Бизди чакыр да, биз сиз үчүн пайдалуу коммерциялык сунушту даярдайбыз.

Байланыш даректери